Реєстр нововведень за 2009 рік

 

ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67,
телефон: (44) 430-40-68, факс: (44) 432-99-56, 430-41-34

1. Спосіб оцінки стійкості до гіпоксії організму людини за допомогою математичного моделювання.

Автори розробники: Писарук А.В., Асанов Е.О.

Контактний телефон: (44) 431-05-29.

Пропонується метод оцінки стійкості організму людини до гіпоксії шляхом розрахунку за спеціально розробленою формулою факторів, які визначають напругу кисню у змішаній венозній крові. В основі цього способу лежить визначення показників хвилинного об'єму кровообігу, споживання кисню тканинами, напруги кисню в артеріальній крові, концентрації гемоглобіну у крові, спорідненості гемоглобіну до кисню та розрахунок за розробленою формулою напруги кисню у змішаній венозній крові, що відображає стійкість організму до гіпоксії.

Застосування нововведення забезпечує високу надійність, точність, неінвазивність, індивідуальний підхід до оцінки стійкості до гіпоксії, а також безпечність. Метод дозволяє оцінювати стійкість організму до різних рівнів гіпоксії, що має місце при старінні, при роботі в умовах зниженого вмісту кисню у повітрі та при різноманітних патологічних станах.

На дану наукову розробку подана заявка на отримання патенту України на корисну модель № u 2009 05958 від 10.06.09.

Нововведення впроваджено в Інституті геронтології АМНУ.

Необхідне обладнання: газовий аналізатор, реокардіограф.

Послуги розробників: консультація на робочому місці.

2. Спосіб покращення функціонального стану ендотелію судин літніх хворих із стабільною стенокардією напруження I та II функціональних класів (ФК).

Автор розробки: Іщук В.О.

Контактний телефон: (44) 431-05-04.

Пропонується спосіб покращення функціонального стану ендотелію судин літніх хворих із стабільною стенокардією напруження I та II ФК шляхом додаткового призначення, поряд з препаратами базисної терапії, курсу інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань, режим яких підбирається індивідуально на основі попереднього визначення чутливості організму до гіпоксії, за даними гіпоксичної проби (дихання 12 % кисневою сумішшю). Мінімальний курс тренувань складається з 10 сеансів. Протягом кожного сеансу проводяться 4 п’ятихвилинні цикли дихання гіпоксичною сумішшю, які чергуються з п’ятихвилинними циклами дихання атмосферним повітрям. Під час проведення тренувань моніторують частоту дихання, дихальний об’єм та вміст кисню у гіпоксичній суміші, яка вдихається.

Застосування нововведення дозволяє покращити функціональний стан ендотелію судин хворих літнього віку зі стабільною стенокардією напруження I та II ФК, що призводить до зменшення кількості нападів стенокардії та тривалості епізодів ішемії міокарда протягом доби, а також збільшення толерантності до фізичного навантаження.

На дану розробку отримано патент України на корисну модель № 37447, МПК А61Н 31/00 від 25.11.08.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Інституту геронтології АМНУ.

Необхідне обладнання: апаратний комплекс “Гіпотрон” (Україна), кардіомонітор “Ютас UM-300” (Україна).

Послуги розробників: патент, наукові статті, інформаційний лист.

3. Cпосіб корекції мелатоніном порушення функції ендотелію у людей похилого віку .

Автори розробники: Коркушко О.В., Шатило В.Б., Антонюк-Щеглова І.А., Бондаренко О.В.

Контактний телефон: (44) 432-87-77.

Пропонується для корекції дисфункції ендотелію судин у людей похилого віку застосування мелатоніну в дозі 0,5 мг щовечора протягом місяця – у практично здорових людей та в дозі 1,5-3 мг – у хворих на гіпертонічну хворобу (спостерігається посилення дії антигіпертензивних засобів).

Застосування мелатоніну дозволяє нормалізувати порушений функціональний стан ендотелію, що має важливе значення для попередження розвитку серцево-судинних захворювань і лікування хворих на гіпертонічну хворобу.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 39848, МПК А61К 31/00 від 10.03.09.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Інституту геронтології АМНУ.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: інформаційний лист, методичні рекомендації, наукові статті.

4. Спосіб використання мелатоніну в комплексному лікуванні людей похилого віку, хворих на гіпертонічну хворобу.

Автори розробники: Коркушко О.В., Шатило В.Б., Антонюк-Щеглова І.А., Бондаренко О.В.

Контактний тел. (44) 432-87-77.

Пропонується застосування мелатоніну в дозі 1,5-3 мг щовечора в складі комбінованого лікування хворих на гіпертонічну хворобу 2 стадії для посилення дії антигіпертензивних засобів (інгібітора АПФ – лізінопріла) та нормалізації супутніх порушень сну у пацієнтів, а також для корекції метаболічних порушень, дисфункції ендотелію та дисбалансу показників автономної нервової регуляції серцево-судинної системи.

Застосування мелатоніну дозволяє підвищити ефективність лікування хворих похилого віку на гіпертонічну хворобу 2 стадії, що має важливе значення для попередження серцево-судинних ускладнень, спричинених високим тиском.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 39848, МПК А61К 31/00 від 10.03.09.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Інституту геронтології АМНУ та Фастівської ЦРЛ.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: інформаційний лист, методичні рекомендації, наукові статті.

5. Спосіб корекції показників імунної системи у старих тварин із ушкодженою імунною системою.

Автори розробники: Бутенко Г.М., Кирик В.М.

Контактний телефон: (44) 431-05-60.

Пропонується спосіб корекції порушеного функціонального стану різних ланок імунної системи у старих летально опромінених мишей лінії СВА/Са шляхом введення несортованих гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК) (разом з клітинами мікрооточення) фетальної печінки мишей 13-го дня внутрішньоутробного розвитку. Введення таких ГСК в присутності клітин мікрооточення забезпечує відновлення порушених показників імунної системи у старих мишей, необхідне для їх виживання після летального опромінення, та викликає стимуляцію окремих функцій імунної системи. Такий ефект спостерігався у 35,7 % досліджуваних тварин (всього в експерименті було 35 мишей віком 20 місяців).

Застосування нововведення дає можливість відновлювати порушену імунну систему у летально опромінених старих тварин, що може бути підґрунтям для подальшої розробки підходів до лікування людей зі зниженою функцією імунної системи.

На дану розробку подана заявка на отримання патенту України на корисну модель № u 2009 11649 від 16.11.09.

Нововведення впроваджено в Інституті геронтології та Інституті генетичної та регенеративної медицини АМНУ.

Необхідне обладнання: лабораторні центрифуги, планшетний фотометр, лазерний проточний цитофлюориметр, мікроскопи, хірургічні мікроінструменти.

Послуги розробників: статті, науково-практичні конференції, консультації на робочому місці.

6. Спосіб прогнозування індивідуальної тривалості життя (ТЖ) лабораторних щурів.

Автори розробники: Безруков В.В., Парамонова Г.І., Бадова Т.О.

Контактний телефон: (44) 431-05-74.

Пропонується спосіб прогнозування індивідуальної ТЖ лабораторних щурів за допомогою визначення показника стійкості до гіпоксії, оскільки саме стан гіпоксії супроводжує  процес старіння. Вивчення функціонального стану тварин дозволяє виділити з популяції особин з високою і низькою ТЖ. Прогнозування майбутньої ТЖ лабораторних щурів здійснюється шляхом одократного визначення стійкості до гіпоксії. Щурів поміщають у барокамеру і визначають час життя на "смертельному майданчику": при реєстрації часу життя до 5 хв прогнозують майбутню тривалість життя до 24 міс, а більше 15 хв - до 27 міс.  Коефіцієнт кореляції між показником стійкості до гіпоксії та ТЖ дорівнює 0,71 (p < 0,001).

Застосування нововведення дає можливість з високою точністю визначити майбутню тривалість життя лабораторних щурів і може бути використаним у фізіології, фармакології, радіобіології для оцінки віддалених ефектів дії лікарських і геропротекторних засобів.

На дану розробку подана заявка на отримання патенту України на корисну модель № u 2009 11524 від 12.11.09.

Нововведення впроваджено в Інституті геронтології АМНУ.

Необхідне обладнання: барокамера, секундомір.

Послуги розробників: консультації на робочому місці.

7. Особливості лікування хворих, які перенесли ішемічний інсульт, в залежності від півкульної локалізації вогнища ураження.

Автори розробники: Кузнецова С.М., Кузнєцов В.В., Шульженко Д.В., Даценко І.В.

Контактний телефон: (44) 430 40 27.

Пропонується метод комплексної оцінки функціонального стану ЦНС у осіб середнього віку у відновному періоді ішемічного інсульту, який сприяє підвищенню якості лікування цієї категорії хворих. На основі вивчення стану структурних змін та гемодинамічних показників мозкового кровообігу методом екстра- та транскраніального УЗДС судин голови та шиї, визначення вмісту основних метаболітів - N-ацетиласпартату, креатину, холіну у білій (лобова ділянка) і сірій (потилична ділянка) речовині головного мозку методом 1Н магнітно-резонансної спектроскопії, МРТ головного мозку розробляються індивідуальні лікувальні комплекси з урахуванням встановлених гемодинамічних, метаболічних, структурних змін та півкульної локалізації вогнища ураження.

Застосування запропонованого методу оцінки функціонального стану ЦНС у хворих середнього віку у відновному періоді ішемічного інсульту дозволяє підвищити ефективність реабілітації цієї категорії хворих та запобігти повторному інсульту.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Інституту геронтології АМНУ.

Необхідне обладнання: апарат для УЗДС екстра- та інтракраніальних судин головного мозку, аппарат для МРТ та МРС.

Послуги розробників: статті, науково-практичні конференції, семінари та консультації на робочому місці.

8. Спосіб діагностики синдрому помірних когнітивних порушень (ПКП) з використанням методу когнітивних викликаних потенціалів.

Автори розробники: Холін В.О., Полєтаєва К.М., Бачинська Н. Ю.

Контактний телефон: (44) 468 - 86 - 62 .

Пропонується новий спосіб діагностики синдрому помірних когнітивних порушень у хворих похилого віку з порушеннями пам`яті. Спосіб дозволяє диференціювати ступінь важкості когнітивного дефіциту, спираючись на його кількісну оцінку (на основі параметру латентності піка Р3 когнітивних викликаних потенціалів).

Застосування даного методу дозволяє проводити більш точну діагностику синдрому ПКП у літніх пацієнтів, що значно покращує діагностику та, як наслідок, стан пацієнтів завдяки своєчасному використанню заходів для профілактики або уповільнення розвитку тяжкої когнітивної патології - деменції.

На наукову розробку подана заявка на отримання патенту України на корисну модель № u 2009 11467 від 11.11.09.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Інституту геронтології АМНУ.

Необхідне обладнання: програмно – апаратний комплекс для кількісної енцефалографії з можливістю запису когнітивних викликаних потенціалів.

Послуги розробників: статті, семінари, консультації на робочому місці.

9. Спосіб визначення рівня розумової працездатності людини.

Автори розробники: Поляков О.А., Прокопенко Н.О., Писарук А.В., Томаревська О.С.

Контактний телефон: (44) 431-05-06.

Пропонується визначення рівня розумової працездатності людини шляхом дослідження її психомоторних та психофізіологічних функцій. Методика полягає у розрахунку рівня розумової працездатності людини за спеціально розробленою формулою на основі показників простої зорово-моторної реакції, тепінг-тесту, короткочасної зорової пам’яті, уваги. Встановлено, що ці показники корелюють з рівнем розумової працездатності.

Ефек­тивність нововведення полягає в удосконаленні експертизи розумової працездатності і використанні результатів тестування для розробки рекомендацій по професійно-трудовій реабілітації працівників різного віку.

На дану наукову розробку подана заявка на отримання патенту України на корисну модель № u 2009 11311 від 06.11.09.

Нововведення впроваджено в практику лабораторії фізіології розумової праці Інституту медицини праці АМНУ та Запорізького навчально-виховального комплексу № 63 для людей з обмеженими можливостями.

Необхідне обладнання: ЕОМ типу ІВМ РС, операційне середовище WINDOWS, програмне забезпечення.

Послуги розробників: консультації на робочому місці, методичні рекомендації, статті.

10. Середньодобовий набір продуктів харчування для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах.

Автори розробники: Григоров Ю.Г., Семесько Т.М., Синєок Л.Л., Гріненко Ю.О.

Контактний телефон : (44) 430-41-94.

Пропонується середньодобовий набір продуктів харчування для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах, розроблений згідно Постанови Кабінету Міністрів № 680 від 26.04.07 р. “Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти у лікувально-профілактичних закладах для ветеранів війни” та вимог геродієтетики, рекомендованих Інститутом геронтології.

Застосування нововведення дозволяє поліпшити асортиментну структуру харчування, має збалансований хімічний склад, відповідає фізіологічним потребам старіючого організму, виявляє лікувально-профілактичний ефект і відповідає нормам грошових витрат.

Дана наукова розробка забезпечена для впровадження Наказом МОЗ України № 262 від 21.04.2009 р. “Про затвердження рекомендованого середньодобового набору продуктів харчування для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах”.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: методичні рекомендації, інформаційний лист, наукові статті.

11. Комп’ютерна база даних “Система презентації даних моніторингу якості життя населення похилого віку в Україні”. Автори розробники: Фойгт Н.А., Медвидчук К.В.

Контактний телефон: (44) 431-05-72

Пропонується комп'ютерна база даних "Система презентації даних моніторингу якості життя населення похилого віку в Україні", вбудована у програмну оболонку, розроблену експертами ВООЗ для моніторингу соціальних програм. Згруповані, згідно розробленої у ході виконання НДР моделі моніторингу якості життя у похилому віці, дані державної статистики та оригінальні розрахунки окремих показників презентовані у формі текстових таблиць, графіків і географічних мап. Дані і графічні об'єкти легко експортуються в усі компоненти Microsoft Office. Комп’ютерна база даних також пропонує деякі аналітичні функції - розрахунок індексів, темпів росту і приросту, коефіцієнтів кореляції, лінійних трендів тощо.

Застосування отриманої бази даних доцільне в органах управління охороною здоров’я та соціального захисту як при плануванні, так і оцінці ефективності державних, регіональних та муніципальних програм з поліпшення економічного становища та медико-соціального обслуговування населення похилого віку.

Необхідне обладнання: комп’ютер, диск з запропонованою базою даних.

Послуги розробників: консультація на робочому місці.