Международные связи

Міжнародні зв'язки Інституту здійснюються у кількох напрямах, що відбивають різні науково-організаційні форми сучасного міжнародного науково-технічного співробітництва.
1) Виконання сумісних дослідницьких проектів:
а) "Вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей та підлітків, які проживають в екологічно несприятливих
регіонах" (термін виконання 2006-2008 рр.), (виконавці - Українська Асоціація остеопорозу, Білоруська медична Академія післядипломної освіти та Інститут експериментальної і клінічної медицини, Литва). У 2007 р. до країн-учасниць проекту приєдналися науковці Республіки Молдова;
б) "Генетичні аспекти клініки та діагностики хвороби Паркінсона" (термін виконання 2004-2006 рр.). (виконавці - Відділення
екстрапірамідних захворювань нервової системи Інституту геронтології АМН України та Інститут неврології РАМН, м.Москва, РФ).
2)  Обмін інформацією та творчі контакти з:
Європейською Асоціацією Паркінсонізму;
Інститутом біорегуляції та геронтології ПЗВ РАМН (Санкт-Петербург, РФ);
НДІ загальної патології та патофізіології РАМН (Москва, РФ);
Російською асоціацією остеопорозу;
Московським державним університетом (РФ);
Інститутом ревматології РАМН, (РФ);
Ярославською Державною Медичною Академією (РФ);
Білоруською Академією післядипломної освіти (Білорусь);
Литовським Фондом остеопорозу ( Литва);
Литовським Інститутом експериментальної та клінічної медицини (Литва)
3) Членство у міжнародних організаціях:
В.В. Безруков: 1) радник ВООЗ;
2) дослідницький комітет радників Американського бібліографічного Інституту (США);
Українська асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кісток і суглобів
є членом Європейської Асоціації менопаузи та андропаузи з 2003 р.
Українська асоціація остеопорозу (УАО) входить до складу International Osteoporosis Foundation з 1999 р.
4) Вдосконалення та пошук нових форм надання медико-соціальної допомоги населенню старше працездатного віку, підвищення його якості, раціонального використання існуючих ресурсів і розробки стандартів підготовки кадрів охорони здоров'я разом з міжнародними організаціями і фундаціями (фонд народонаселення ООН, Світовий Банк, Оксфордський університет та ін.).
5) Закордонні відрядження співробітників Інституту для участі в міжнародних наукових форумах, робочих нарадах, стажуванні, тощо: 34 співробітника Інституту - у 2006 р., 28 - у 2007 р., 21- у 2008 р., 27 співробітників - у 2009 р.
6) Участь в організації та проведенні наукових форумів з міжнародною участю в межах України:
8 конференцій, симпозіумів, семінарів - у 2006 р., 9 - у 2007 р.,
8 - у 2008 р.,  6 - у 2009 р.

Попердня версія сторінки