ПЕРЕЛІК наукових заходів ДУ "Інститут геронтології НАМН України" на 2009 рік

Назва заходу Дата та
місце проведення
Установа-організатор,
відповідальна особа,
контактні телефони
1 Наукова конференція молодих вчених з міжнародною участю “Актуальні питання геронтології та геріатрії”,
присв’ячена пам’яті акад. В.В.Фролькіса
27 січня,
м. Київ
Інститут геронтології,
к.б.н. Михальський С.А.,
т.: 8 (044) 431-05-39
2 Науково-практична конференція з  міжнародною участю “Сучасні аспекти діагностики та лікування когнітивних порушень при старінні” 28-29 січня,
м. Київ
Інститут геронтології,
Асоціація з проблем хвороби Альцгеймера,
д.м.н. Бачинська Н.Ю.
т.: 8 (044) 468-86-62,
431-05-41
3 Науково-практична конференція “Остеоартроз” 23-24 квітня
м. Полтава
Інститут геронтології,
проф. Поворознюк В.В.,  
т.: 431-05-50.
Укр.медстоматакадемія,
проф. Бобирєв В.М.,
т.: 8 (05322) 7-17-69.
4 XI Міжнародний конгрес ”Нові стратегії в неврології” 27-29 квітня,
м.Судак
Інститут геронтології,
д.м.н., проф Кузнєцова С.М.,
т.: 8 (044) 430-40-27
5 III Український симпозіум з міжнародною участю “Екстрапірамідні захворювання та вік” 24-25 вересня,
м. Київ
Інститут геронтології,
д.м.н., проф. Карабань І.М.,
т.: 8 (044) 431-05-49,
431-05-02
6 Науково-практична конференція з міжнародною участю “Прискорене старіння: механізми, діагностика,  профілактика” 8-9 жовтня,
м. Чернівці
Інститут геронтології,
акад. АМНУ Коркушко О.В.
д.м.н. Шатило В.Б.,
т.: 8 (050) 929-29-65.            
Буковинська державна медична академія
акад. АПНУ, проф. Пішак В.П.
т.: 8 (037) 222-30-72.
7 Науково-практична конференція
“Раціональна фармакотерапія в геріатрії”
13 жовтня,
м. Київ
Інститут геронтології,
д.м.н. проф.Єна Л.М.,
д.м.н. Купраш Л.П.,
д.м.н. Ахаладзе М.Г.
т.: 8 (044) 428-19-90, 428-19-91,
431-05-66
8 Науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми геріатричної ревмоортопедії” 22-23 жовтня,
м. Київ
Інститут геронтології,
проф. Поворознюк В.В.,
т.:8(044) 430-41-74,
431-05-50